Registratie instanties


 
image Voor sommige beroepen is registratie verplicht in Nieuw Zeeland, en zonder deze registratie mag u in de regel niet werken. Registratie kan ook een vereiste zijn bij de aanvraag van een visum.

Wanneer uw beroep registratie vereist dan kunt u de desbetreffende instantie hier onder vinden, inclusief contact gegevens.


Architecten

Architects Education & Registration Board

P.O. Box 11-106
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 801 8972
Email: registrar@aeb.org.nz
Website: www.aerb.org.nz

 

Advokaten

New Zealand Law Society

P.O. Box 5041
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 472 7837
Fax: (64) 4 473 7909
Email: inquiries@nz-lawsoc.org.nz
Website: www.nz-lawsoc.org.nz

 

Tandtechniekers

Dental Technicians Board

P.O. Box 11053
Ellerslie
Auckland, New Zealand
Ph: (64) 9 579 7096
Fax (64) 9 525 1169
Email: results@djw.co.nz
Website: www.dentaltec.org.nz

 

Tandartsen

Dental Council of New Zealand

P.O. Box 10-448
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 499 4820
Fax (64) 4 499 1668
Email: enquiries@dentalcouncil.org.nz
Website: www.dentalcouncil.org.nz

 

Electriciens, Electrisch Onderhoud Techniekers & Lijnwerkers

Electrical Workers Registration Board

P.O. Box 10-156
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 472 3636
Fax (64) 4 473 2395
Email: info@ewr.govt.nz
Website: www.ewrb.govt.nz

 

Ingenieurs

Engineers Registration Board

P.O. Box 12241
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 474 8937
Fax (64) 4 473 2324
Email: ero@ipenz.org.nz
Website: www.ipenz.org.nz

 

Medische beroepen (artsen & alle medisch specialisten)

Medical Council of New Zealand

P.O. Box 11-649
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 384 7635
Fax (64) 4 385 8902
Email: mcnz@mcnz.org.nz
Website: www.mcnz.org.nz

 

Verpleegkundigen & Ziekenverzorgenden

Nursing Council of New Zealand

P.O. Box 9644
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 385 9589
Fax (64) 4 801 8502
Email: admin@nursingcouncil.org.nz
Website: www.nursingcouncil.org.nz

 

Verloskundigen

Midwifery Council of New Zealand
Email Registrar: susan@midwiferycouncil.org.nz
Website: www.midwiferycouncil.org.nz

 

Apothekers

Pharmaceutical Society of New Zealand

P.O. Box 11-640
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 802 0030
Fax (64) 4 382 9297
Email: p.society@pharmacy-house.org.nz
Website: www.psnz.org.nz

 

Fysiotherapeuten

Physiotherapists Board

P.O. Box 3287
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 471 2610
Fax (64) 4 471 2613
Email: registration@physioboard.org.nz
Website: www.physioboard.org.nz/

 

Loodgieters, Gasfitters & Drainlayers

Plumbers, Gasfitters & Drainlayers Board

P.O. Box 30229
Lower Hutt, New Zealand
Ph: (64) 4 589 5310
Fax (64) 4 589 5390
Email: enquiries@pgdb.co.nz
Website: www.pgdb.co.nz

 

Makelaars

Real Estate Agents Authority

P.O. Box 1247
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 471 8930
Fax (64) 4 815 8468
Email: info@reaa.govt.nz
Website: www.reaa.govt.nz

 

Kadastrale landmeters

Cadastral Surveyors Licensing Board

P.O. Box 5501
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 473 2020
Fax (64) 4 474 8933
Email: secretary@cslb.org.nz
Website: www.cslb.org.nz

 

Leraren

Education Council of Aotearoa New Zealand

Level 12, 80 Boulcott Street
Wellington 6011, New Zealand
Ph: (64) 4 471 0852
Email: enquiries@educationcouncil.org.nz
Website: www.educationcouncil.org.nz

 

Chiropodisten & Pedicures

Podiatrists Board of New Zealand

P.O. Box 10 140
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 474 0706
Fax (64) 4 474 0709
Email: registrar@podiatristsboard.org.nz
Website: www.podiatristsboard.org.nz

 

Medische straling technologen

Medical Radiation Technologists Board

P.O. Box 11-905
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 801 6250
Fax (64) 4 381 0270
Email: sherly.adie@medsci.co.nz
Website: www.mrtboard.org.nz/

 

Medisch laboranten

New Zealand Medical Laboratory Science Board

P.O. Box 11-905
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 801 6250
Fax (64) 4 381 0270
Email: nicky.wilson@medsci.co.nz
Website: www.mrtboard.org.nz/

 

Psychologen

New Zealand Psychologists Board

P.O. Box 11-905
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 471-4580
Fax (64) 4 471-4581
Email: info@nzpb.org.nz
Website: www.psychologistsboard.org.nz/

 

Dietisten

New Zealand Dieticians Board

P.O. Box 10-140
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 474 0746
Fax (64) 4 474 0709
Email: dietitians@dietitiansboard.org.nz
Website: www.dietitiansboard.org.nz

 

Ergotherapeuten

Occupational Therapy Board of NZ

P.O. Box 10202
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 918 4740
Fax (64) 4 918 4746
Email: enquiries@otboard.org.nz
Website: www.otboard.org.nz

 

Dierenartsen

Veterinary Council of NZ

P.O. Box 10 563
Wellington, New Zealand
Ph: (64) 4 473 9600
Fax (64) 4 473 8869
Email: vet@vetcouncil.org.nz
Website: www.vetcouncil.org.nz