Nieuw Zeelands school/onderwijs system


 
image

Algemene onderwijs informatie

Nieuw Zeeland heeft een uitstekend onderwijssysteem en diploma's in NZ behaald zijn gelijk aan de besten ter wereld.
Nieuw Zeeland heeft al meer dan 200 jaar een gratis en verplicht Staats scholensysteem voor basisschool, tussenschool en voortgezet onderwijs
Tegelijkertijd is er een sterke tolerantie die gemeenschappen in staat stelt tot het oprichten van private scholen op religieuze of culturele grondslag.

In samenhang hiermee deze nuttige links voor ouders

Peuters en Kleuters

Peuter en kleuter-onderwijs (early childhood education) begint voor veel Nieuw Zeelanders vanaf 2,5 of 3 jaar. Dit is niet verplicht. De volgende diensten zijn beschikbaar:

 • Kleuterscholen
 • Kinder dagverblijven
 • Speel-dagverblijven
 • Familie dagverblijven
 • Te kohanga reo, Maori-gericht
 • Pacific Island gericht
 • Speel groepen

Nieuw Zeeland biedt een scala aan pre-school diensten. Velen worden prive gerund, door kerkelijke groepen of door vrijwilligers organisaties
Anders dan de Primary en Secondary scholen krijgen deze instellingen niet automatisch staats subsidie. In het algemeen, bijdragen van de staat gelden alleen voor instellingen die een vergunning hebben en een 'charter' waarin duidelijk de doelstellingen vermeld staan.
De standaard voor vergunningen rust bij het Ministerie van Onderwijs.
De criteria omvatten het aantal leerkrachten t.o.v. het aantal kinderen, en beperkingen voor de grootte van de klassen. Deze scholen vallen onder toezicht van de Education Review Office.

Kindergartens - Peuterscholen

Peuterscholen bieden onderwijs voor kinderen van 3-5 jaar. Sommigen hebben wachtlijsten en kinderen kunnen op deze lijsten geplaatst worden vanaf 2 jaar.
Kinderen gaan 's morgens of 's middags naar school. In de regel zijn er 5 morgens en 3 middagen. De klassen zijn informeel en gericht op sociale ontwikkeling en leren door spelen. De meeste peuterscholen hebben 2 of 3 opgeleide krachten, hoewel ouders verwacht worden te helpen bij toezicht, bij het werven van fondsen en eventueel met zitting nemen in de commissie.

De meeste peuterscholen zijn open van 8.30am tot 11.45am en van 12.45pm tot 3.30pm. Zij rekenen geen schoolgeld maar een bijdrage word verlangd.

Kinderdagverblijven

Kinderdagverbijven bieden hele dagen of dagdelen zorg aan en zijn in de regel open van 7.30 am tot pm.
Sommige dagverblijven bieden morgen of middag zorg aan. Meestal worden de kosten wekelijks of dagelijks berekend, en per uur voor ongeregelde zorg.
Vergunningen worden afgegeven voor onder 2 jaar, boven 2 jaar of een mix van beide leeftijdsgroepen. Dit geldt voor zowel de standaarg dagverblijven alsmede voor de speciale dagverblijven zoals voor Montessori of Rudolph Steiner scholen.

Speelgroepen

Speelgroepen worden gerund door een groep ouders en ouders zijn dan ook betrokken bij de uitvoering van de speelgroep en werken met de kinderen in hun groepjes.
Speelgroepen regelen hun eigen openingstijden, soms 1x, soms 10x per week. Kinderen kunnen tot 5 periodes per week bijwonen.
Betalingen worden per speelgroep vastgesteld en de ouders stellen speelperiodes per rooster op. Ouders kunnen ook les krijgen voor het leiden van speelgroepen.

Thuiszorg

Deze dienst verzorgd thuiszorg voor kleine groepjes kinderen. Vaak word dit Family Day Care genoemd.
Kosten worden per uur berekend en de tijden zijn flexibel - o.a. voor in de avond wanneer ouders onregelmatig werken.
Early Childhood Development stelt een gids beschikbaar voor Family Day Care.

Speciale speelgroepen

Dit zijn door de gemeenschap gerunde programmas voor kinderen. Ouders houden toezicht op hun kinderen gedurende de speeltijd.
Sommige groepen bieden ook programmas aan die toegespitst zijn tot het behouden en ontwikkelen van taal en cultuur van emigranten.
Informatie over deze groepen is beschikbaar bij Early Childhood Development.

Kinderen met speciale behoeften

Het is in NZ wettelijk niet toegestaan voor welke school dan ook om onderscheid te maken tussen kinderen omdat ze een handicap zouden hebben.
Diensten voor kinderen en jonge volwassenen met speciale behoeften worden verzorgd door de Specialist Education Services - SES.
Hun Early-Intervention teams bieden gezins-gerichte hulp bij jonge kinderen met ontwikkelings problemen, vanaf de geboorte totdat zij naar school gaan. Deze zorg word verleend door speciaal opgeleide krachten.

Onderwijs

Onderwijs is verplicht van 6-16 jaar, hoewel de meeste kinderen met 5 jaar voor het eerst naar school gaan. Alle scholen volgen het NZ Curriculum

Soorten scholen

De meeste scholen in Nieuw Zeeland zijn Staats scholen. Hoewel er wettelijk geen betaling geldt bij Staats scholen is het toch de gewoonte voor ouders om bijdragen te leveren.
Een kind kan op iedere Staats school worden ingeschreven, zelfs wanneer dit niet de dichtstbijzijnde school is.

Hoewel de meeste leerlingen op Staats scholen zitten hebben zij, en hun ouders of verzorgers ook andere opties:

 • Kura kaupapa Maori zijn Staats scholen waarbij les word gegeven in Maori.
 • Speciale scholen zijn Staats scholen die onderwijs bieden aan kinderen met speciale behoeften.
 • Geintegreerde scholen zijn onderdeel van de Staats school, met een speciaal karakter, meestal gebaseerd filosofische of religieuze beleving.
 • Onafhankelijke (of prive) scholen hebben hun eigen leiding. Studenten/hun ouders betalen voor onderwijs.
 • Kostscholen zijn of onafhankelijk, of onderdeel van een Staats school en er gelden kosten voor verblijf.
 • Schriftelijke scholen bieden leren op afstand aan voor studenten van basisschool tot aan volwassenen onderwijs
 • Thuisscholing is beschikbaar voor ouders of verzorgers die voldoen aan de eisen die het Ministry of Education daarvoor stelt.

Nieuw Zeelandse basisscholen

Volgens de Nieuw Zeelandse wet moeten alle kinderen van 6 jaar en ouder naar school.
De meesten gaan naar school wanneer ze 5 jaar worden. De eerste 3 jaren vormen zij Junior klassen, en gaan ieder jaar over.
Na hun Junioren-tijd komen nog 6 jaren basisschool en tussenschool, met als vakken Engels (spreken en schrijven, lezen en spellen), wiskunde, wetenschappen, sociale wetenschappen, kunst (inclusief muziek), technologie en lichamelijke opvoeding.
Op Intermediate niveau, ook handvaardigheid en economie vakken.
Maori taal en cultuur word op veel scholen gegeven.

Scholen hebben diverse sport programmas, veelal cricket, atletiek, netball, basketball, rugby en voetbal.
Op de leeftijd van 12 of 13 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs.

Intermediate school - Tussenscholen

De meeste kinderen gaan vanaf hun 7de of 8ste schooljaar naar een aparte Intermediate School, tenzij zij op het platteland wonen, waar men vaak 'area' scholen of 'composite' scholen aantreft, die Primary, Intermediate en Secondary scholen in 1 gebouw onderbrengen en die soms Middle Schools of Junior High Schools worden genoemd.

Secondary schools - Voorgezet onderwijs

Kinderen studeren voor 5 jaar op de Secondary School (ook wel High School of College genoemd), te beginnen in Jaar 9 en eindigend in Jaar 13.
De meeste kinderen zijn 13 jaar wanneer zij beginnen op Secondary School en studeren af wanneer zij 18 jaar zijn.

Er zijn 440 Secondary Schools in Nieuw Zeeland. Hoewel de grootste school zo'n 2000 leerlingen heeft is de gemiddelde grootte ongeveer 1000 leerlingen.

Er zijn diverse typen Secondary Schools:

Staats scholen

De meeste scholen zijn Staats scholen of openbare scholen, eigendom van en bestuurd door het Ministry of Education.

Geintegreerde scholen

Deze scholen zijn geintegreerd in het Staats scholen systeem maar behouden hun traditionele religieuze of filosofische karakter.

Prive scholen

Op prive scholen betalen studenten voor hun onderwijs. Een deel van het salaris van de leerkrachten word door de overheid betaald.
Deze scholen staan bekend als Independent Schools.

Alle scholen hebben vrijwel dezelfde vakken en curriculum, zoals vastgesteld door het Ministry of Education www.minedu.govt.nz en alle scholen staan onder regelmatig toezicht van het Ministerie
Alle scholen accepteren buitenlandse studenten en hebben hun eigen regels daarvoor.

Scholen kunnen ook zijn:

Co-education (of co-ed) - jongens en meisjes
Single Sex - of jongens of meisjes.

Sommige scholen zijn bij voorbeeld single-sex jongensschool maar hebben tegelijkertijd meisjes in de Senior jaren en dit is een groeiende trend. Single-sex scholen hebben over het algemeen goede academische resultaten en ca. 25% van alle studenten gaat naar single-sex scholen.

Tertiary institutions - Tertiar onderwijs


Universiteiten

Er zijn 8 door de overheid gesubsidieerde Universiteiten in Nieuw Zeeland en allemaal hebben ze internationaal erkende academische en research niveaus.
Een Univesitaire opleiding is mogelijk voor iedereen die aan de eisen tot toetreding voldoet.
Studenten kunnen een Bachelor's, Master's of Doctoraal behalen.
Een graad behaald in Nieuw Zeeland kan tot verdere studie leiden in de USA en in Engeland.
Nieuw Zeelandse diploma's staan internationaal hoog aangeschreven.
Research is een vitaal en breed onderdeel van het NZ studentenleven.

Polytechnics

Er zijn 23 polytechnics, 16 op het North Island en 7 op het South Island. Zij bieden een uitgebreide keuze aan vakken en cursussen, tot aan Universitair niveau. Semester tijden zijn gelijk aan die van de Uni's maar korte cursussen beginnen op iedere tijd van het jaar.

Colleges of Education

Hier studeren aspirant leraren maar ook andere beroepsgroepen, zoals sociaal werkers.
Deze colleges zijn in Auckland, Wellington, Christchurch en Dunedin. Alle studie omvat praktijkonderwijs onder toezicht.

English Language Programmes

English Language Programmes zijn er speciaal voor buitenlandse studenten en vaak gerund door prive organisaties. Sommige Uni's, Polytechnics en Colleges of Education hebben hun eigen Language Centres.

Private Training Establishments

Er zijn veel prive gerunde onderwijs instellingen op Tertiar niveau, in de volksmond Privat Training Establisments genoemd. Velen ervan zijn interessant voor internationale studenten. Studenten kunnen verzekerd zijn van de kwaliteit van deze instellingen die geregistreerd staan bij de New Zealand Qualifications Authority.

Industry Training Organisations

Dit onderwijs is toegespitst op de noden van de industrie maar biedt nationale standaard opleidingen.

Distance Education

Internationale en Nieuw Zeelandse studenten kunnen inschrijven voor schriftelijk onderwijs op de Correspondence School, de Open Polytechnic en Massey University.

Erkende diplomas

De New Zealand Qualifications Authority (NZQA) is de overkoepelende organisatie die zorg draagt voor de kwaliteit en de coordinatie van alle nationale diplomas in Nieuw Zeeland

Onderwijs gerichte links:

School Associations:

Polytechnics:

Colleges of Education:

Universiteiten websites:

Andere onderwijs links:

U bent wekom om via E-mail contact met ons op te nemen wanneer u vragen heeft over wonen in en emigreren naar Nieuw Zeeland